Total : 45 (23 searched) , 1 / 2 pages  

이 름    관리자
제 목    전격결정>강구 대구 무정차 4회 운행하기로 합의됨
   강구-대구방향 무정차 운행시간 변경에 대한 안내
  2015년 12월 12일 토요일부터 4회 증차-시행됩니다.
   대구- 준무정차 시간표                
강구출발시간        종점        회사명
오전  10:38                    대구           아성/천마
오후 12:18                  대구        금아
오후  1:38                   대구        금아
오후   4:08                     대구        아성/천마

소요시간  2시간 20분                  마중물 축하드립니다. 2015/12/13    공지     영덕 진보 안동방향 -운행시간변경-2016년  관리자   2016/06/26  861
공지    전격결정>강구 대구 무정차 4회 운행하기... [1]  관리자   2015/12/11  1107
공지    영덕대게 구입 및 버스수화물---  운영자   2003/02/27  5602
공지    NESPOT서비스 협정체결-강구버스정류장  운영자   2002/12/29  4779
공지    <다운받기>버스시간표;요금표-2018년  운영자   2002/03/23  7125
18     강구--동서울 <직통노선 개통> [4]  운영자   2007/09/24  4705
17    시외버스 - 고속버스 요금인상  운영자   2013/04/18  1919
16    시외버스 요금인하-2011년8월  운영자   2011/08/13  2869
15    영덕군 농어촌버스 요금인상- 2011년8월1일  운영자   2011/07/18  2867
14    강구버스터미널 상가안내 [1]  운영자   2009/10/04  4406
13    시외버스 요금 변경-2006년 2월22일부터시행...  아땅시옹   2006/02/18  4407
12    시내버스 여름시간표 2005.07.15..  아땅시옹   2005/07/15  4033
11     2004년10월6일-시내버스 겨울시간표로 ...  아땅시옹   2004/10/06  4459

1 [2]

   
Copyright 1999-2021 Zeroboard / skin by ZERO